Polityka prywatności

Ta wersja Polityki Prywatności Xiaomi jest dostosowana do wersji mobilnej. Więcej informacji na temat najnowszej Polityki, znajdziesz na stronie http://www.miui.com/res/doc/privacy/pl.html.​

AKTUALIZACJA

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności miała miejsce 22 sierpnia 2017 r. Nasza Polityka prywatności została całkowicie uaktualniona, dlatego od dziś niniejsza Polityka informuje, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe we wszystkich produktach i usługach Xiaomi, za wyjątkiem określonych produktów lub usług Xiaomi, dla których wskazano odrębne zasady.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi procedur ochrony prywatności i kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań.

NASZE ZOBOWIĄZANIA

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki spółka Xiaomi Inc. oraz jej podmioty stowarzyszone należące do grupy Xiaomi („Xiaomi”, „my” we wszystkich odmianach gramatycznych) gromadzą, wykorzystują, ujawniają, przetwarzają i chronią wszelkie informacje podane przez użytkowników podczas korzystania z produktów i usług na stronach www.mi.com, en.miui.com, account.xiaomi.com i z MIUI oraz zestawu aplikacji dla urządzeń mobilnych. Aby zobaczyć listę tych aplikacji, należy kliknąć tutaj. Jeśli poprosimy o podanie pewnych informacji, za pomocą których użytkownik może zostać zidentyfikowany podczas korzystania z produktów i usług Xiaomi, można mieć pewność, że będą one używane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i warunkami udostępnionymi użytkownikom.

Niniejszą Politykę prywatności stworzono z myślą o użytkownikach, dlatego tak ważne jest, by w pełni rozumieli oni nasze procedury gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, a także aby mieli całkowitą pewność, że sprawują pełną kontrolę nad danymi osobowymi przekazanymi Xiaomi.

W niniejszej Polityce prywatności przez „dane osobowe” rozumie się wszelkie informacje mogące służyć do zidentyfikowania konkretnej osoby, czy to na podstawie samych tych informacji, czy też połączonych z innymi danymi o użytkowniku, jakimi dysponuje Xiaomi. Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

Korzystając z produktów i usług Xiaomi, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował wszystkie postanowienia niniejszej Polityki prywatności, w tym wszelkie ewentualnie wprowadzane zmiany. Jesteśmy zaangażowani w ochronę prywatności, poufności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika poprzez przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym lokalnych przepisów o ochronie danych osobowych. Dokładamy również starań, aby zagwarantować, że wszyscy nasi pracownicy i przedstawiciele przestrzegają tych zobowiązań.

Pragniemy tego, co najlepsze dla wszystkich naszych użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przedstawionych w niniejszej Polityce prywatności zasad przetwarzania danych należy kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@xiaomi.com, aby rozwiać nasuwające się wątpliwości. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.


W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących naszej Polityki lub praktyk w zakresie prywatności należy kontaktować się z nami pod adresem privacy@xiaomi.com. W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii ochrony danych osobowych lub ich wykorzystania, które nie zostały przez nas zadowalająco rozwiązane, należy skontaktować się z amerykańskim niezależnym podmiotem świadczącym usługi w zakresie rozstrzygania sporów (bezpłatnie), korzystając z adresu https://feedback-form.truste.com/watchdog/request .

JAKIE INFORMACJE SĄ GROMADZONE I JAK JE WYKORZYSTUJEMY?

RODZAJE GROMADZONYCH INFORMACJI

W celu świadczenia usług zwracamy się do użytkowników z prośbą o podanie niezbędnych do tego danych osobowych. Jeśli użytkownik nie poda nam tych danych, nie będziemy mogli dostarczać mu produktów ani świadczyć usług.

Możemy gromadzić następujące rodzaje informacji (które mogą, choć nie muszą być danymi osobowymi):

Możemy także gromadzić inne rodzaje informacji, które nie są powiązane z konkretnymi osobami i są anonimowe. Na przykład podczas korzystania z niektórych usług mogą być gromadzone dane o modelu urządzenia i numerze wersji systemu na urządzeniu mobilnym Xiaomi należącym do użytkownika. Informacje te są gromadzone w celu doskonalenia świadczonych usług. Rodzaj i ilość gromadzonych przez nas informacji zależą od tego, w jakim stopniu użytkownicy korzystają z naszych produktów i/lub usług.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTYWANE SĄ DANE OSOBOWE

Dane osobowe są gromadzone w celu udostępniania użytkownikowi usług i produktów, a także przestrzegania przez nas odnośnych wymogów prawnych. Niniejszym użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i ujawnianie ich podmiotom stowarzyszonym (związanym z rynkiem telekomunikacyjnym, mediów społecznościowych, technologii i chmury), zewnętrznym usługodawcom (zdefiniowanym poniżej) do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do następujących celów:

Oto dodatkowe informacje o wykorzystywaniu danych użytkownika (które mogą zawierać dane osobowe):

MARKETING BEZPOŚREDNI

PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE (tylko podczas przeglądania strony www.mi.com)

KOMU UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU?

Nie sprzedajemy żadnych danych osobowych osobom trzecim.

W niektórych przypadkach możemy ujawnić dane osobowe użytkownika osobom trzecim (zgodnie z opisem poniżej), aby oferować żądane produkty lub usługi.

Ujawnienie może nastąpić na prośbę zewnętrznych usługodawców lub podmiotów stowarzyszonych wymienionych w rozdziale poniżej. W każdym przypadku opisanym w niniejszym rozdziale można mieć pewność, że Xiaomi udostępnia dane osobowe wyłącznie za zgodą użytkownika. Użytkownik powinien być świadomy, że gdy Xiaomi w jakimkolwiek przypadku opisanym w niniejszym rozdziale udostępnia jego dane osobowe zewnętrznym usługodawcom, to na mocy zawartych z Xiaomi umów zobowiązuje osoby trzecie są zobowiązane do przestrzegania praktyk i obowiązków wynikających ze stosownych lokalnych przepisów o ochronie danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy są umownie zobowiązani przez Xiaomi do postępowania zgodnie ze standardami poufności obowiązującymi w kraju użytkownika.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI W NASZEJ GRUPIE ORAZ ZEWNĘTRZNYM DOSTAWCOM USŁUG

W celu sprawnego realizowania działań biznesowych związanych z dostarczaniem użytkownikowi pełnowartościowych produktów i usług możemy niekiedy ujawniać dane osobowe użytkownika podmiotom stowarzyszonym Xiaomi (związanym z rynkiem telekomunikacyjnym, mediów społecznościowych, technologii i chmury) lub zewnętrznym usługodawcom, takim jak domy wysyłkowe, dostawcy towarów lub usług, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, centra danych, magazyny danych, firmy obsługujące klientów, firmy świadczące usługi reklamowe i marketingowe. Tego rodzaju zewnętrzni usługodawcy mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika w imieniu Xiaomi lub w jednym z celów wymienionych powyżej. Podczas korzystania z niektórych aplikacji mobilnych na naszym urządzeniu możemy udostępniać adres IP osobom trzecim, aby świadczyć żądane przez użytkownika usługi. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z udostępniania nam tych informacji, może się z nami skontaktować pod adresem privacy@xiaomi.com.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI FIRMOM NALEŻĄCYM DO NASZEGO EKOSYSTEMU

Xiaomi współpracuje z grupą sprawdzonych firm, które wspólnie tworzą ekosystem Mi. Firmy wchodzące w skład ekosystemu Mi to niezależne podmioty, które spółka Xiaomi wspiera (także finansowo). To prawdziwi eksperci w swoich dziedzinach. Xiaomi może ujawniać dane osobowe użytkownika firmom wchodzącym w skład ekosystemu Mi, aby oferować i doskonalić atrakcyjne produkty i usługi (obejmujące sprzęt i oprogramowanie) należące do firm ekosystemu Mi. Niektóre z tych produktów i usług nadal będą oferowane pod marką Xiaomi, zaś inne pod własnymi markami. Firmy ekosystemu Mi mogą także udostępniać Xiaomi dane związane z produktami i usługami pod marką Xiaomi, aby oferować sprzęt i usługi programistyczne oraz doskonalić funkcje i doświadczenia użytkownika. W przypadku fuzji, nabycia lub sprzedaży całości lub części aktywów Xiaomi użytkownik zostanie o tym poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez dobrze widoczną informację opublikowaną w naszej witrynie. Powiadomienie będzie informować o wszelkich zmianach w strukturze właścicielskiej i o sposobach korzystania z danych osobowych użytkowników oraz o możliwościach dysponowania przez nich swoimi danymi osobowymi.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

W określonych sytuacjach firma Xiaomi może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych ze względu na obowiązujące prawo.

INFORMACJE NIEWYMAGAJĄCE WYRAŻENIA ZGODY

OCHRONA DANYCH

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE PRZEZ XIAOMI

Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. W celu zapobiegania dostępowi do informacji bez upoważnienia, ich ujawnianiu lub podobnym zagrożeniom wdrożyliśmy stosowne procedury fizyczne, elektroniczne i zarządzania, aby chronić i zabezpieczać informacje gromadzone na urządzeniu mobilnym i witrynach Xiaomi. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika.

Przykładowo użytkownik może wybrać dwuetapowy proces weryfikacji zwiększający poziom bezpieczeństwa podczas uzyskiwania dostępu do konta Mi Account. Gdy użytkownik przesyła dane z urządzenia Xiaomi do naszego serwera (lub odwrotnie), sprawdzamy, czy są one zaszyfrowane za pomocą technologii SSL (Secure Sockets Layer) oraz innych algorytmów.

Wszystkie dane osobowe użytkownika są przechowywane na bezpiecznych serwerach chronionych w nadzorowanych obiektach. Klasyfikujemy informacje według ich znaczenia i wrażliwości, gwarantując, że dane osobowe użytkownika są w pełni zabezpieczone. Upewniamy się, że nasi pracownicy i zewnętrzni usługodawcy uzyskujący dostęp do informacji w celu oferowania użytkownikom produktów i usług są na mocy umowy zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy. Ponadto dysponujemy specjalną kontrolą dostępu obejmującą pamięć masową w chmurze. Podsumowując, regularnie kontrolujemy nasz zbiór informacji, pamięć masową i procedury przetwarzania danych, w tym środki bezpieczeństwa fizycznego do ochrony przed nieupoważnionym dostępem i wykorzystaniem.

Podejmiemy wszelkie niezbędne działania, aby chronić dane osobowe użytkownika. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z sieci internetowej nie jest w pełni bezpieczne, dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani nienaruszalności danych osobowych przesyłanych do lub przez użytkownika w Internecie.

CO MOŻE ZROBIĆ UŻYTKOWNIK

ZASADY PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe będą przechowywane dopóty, dopóki będą niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, lub tak długo, jak wymagają tego lub pozwalają na to stosowne przepisy. Gdy tylko okaże się, że cel, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, nie jest dłużej realizowany poprzez przechowywanie tychże danych osobowych, przestaniemy je przechowywać lub uniemożliwimy ich powiązanie z konkretnymi osobami fizycznymi.

DOSTĘP DO INNYCH FUNKCJI URZĄDZENIA

Nasze aplikacje mogą wymagać dostępu do niektórych funkcji urządzenia, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail do kontaktów, przechowywanie wiadomości SMS, status sieci Wi-Fi oraz do innych funkcji. Informacje te są wykorzystywane, aby umożliwić aplikacjom działanie na urządzeniu oraz interakcje użytkownika z aplikacjami. Użytkownik może w każdej chwili odwołać przyznane sobie uprawnienia, wyłączając je w ustawieniach urządzenia lub kontaktując się z nami pod adresem privacy@xiaomi.com

UŻYTKOWNIK MA PEŁNĄ KONTROLĘ NAD SWOIMI DANYMI!

ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI

Xiaomi zdaje sobie sprawę, że każdy użytkownik inaczej podchodzi do kwestii prywatności. Dlatego też prezentujemy szereg sposobów, w jakie Xiaomi pozwala użytkownikowi ograniczać gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie czy przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zarządzać ustawieniami prywatności:

Więcej szczegółowych informacji związanych ze statusem bezpieczeństwa urządzenia można uzyskać w Centrum bezpieczeństwa MIUI.

Użytkownik, który wyraził zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do wyżej wymienionych celów, może w dowolnej chwili zmienić swoją decyzję. Wystarczy, że napisze do nas lub wyśle wiadomość e-mail pod adres privacy@xiaomi.com.

UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH, ICH AKTUALIZOWANIE I POPRAWIANIE

WYCOFANIE ZGODY

PRZENOSZENIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR PRAWNY UŻYTKOWNIKA

W zakresie, w jakim może zaistnieć konieczność przeniesienia przez nas danych osobowych użytkownika poza jego obszar prawny, czy to do podmiotów stowarzyszonych (związanych z rynkiem telekomunikacyjnym, mediów społecznościowych, technologii i chmury), czy też do zewnętrznych usługodawców, będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Zwłaszcza dołożymy wszelkich starań, by stosując odpowiednie zabezpieczenia, przenoszenie danych każdorazowo odbywało się zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Xiaomi może wykorzystywać zagraniczne placówki obsługiwane i kontrolowane przez siebie do przetwarzania lub tworzenia kopii zapasowych danych osobowych użytkownika. Obecnie centra danych firmy Xiaomi znajdują się w Pekinie, w Stanach Zjednoczonych i w Singapurze. Na zagranicznych obszarach prawnych mogą lecz nie muszą obowiązywać odnośne przepisy o ochronie danych osobowych zasadniczo podobne do obowiązujących na obszarze jurysdykcji krajowej. Możemy przenosić dane osobowe użytkownika do zagranicznych placówek i tam je przechowywać. Nie wpływa to jednak na żadne zobowiązania dotyczące ochrony danych osobowych użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności.

RÓŻNE

MAŁOLETNI

PRAWO PIERWSZEŃSTWA

Jeśli użytkownik zawarł określone Umowy użytkownika, to w przypadku rozbieżności między takimi Umowami użytkownika a niniejszą Polityką prywatności rozstrzygające są postanowienia Umów użytkownika.

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Dokonujemy regularnych przeglądów Polityki prywatności i możemy zaktualizować niniejszą politykę prywatności w celu odzwierciedlenia zmian, które zaszły w naszych praktykach postępowania z informacjami. Jeśli do niniejszej Polityki prywatności wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy o tym użytkownika za pomocą wiadomości e-mail (wysłanej na adres wskazany w koncie) lub ogłosimy informację o zmianach na wszystkich witrynach Xiaomi lub przez nasze urządzenia mobilne, aby użytkownik wiedział, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Tego rodzaju zmiany w naszej Polityce prywatności będą obowiązywać od dnia podanego w powiadomieniu lub na stronie. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących procedur ochrony prywatności. Używanie produktów i usług w witrynach, na telefonach komórkowych i na innych urządzeniach oznacza wyrażenie zgody na zaktualizowaną Politykę prywatności. Zanim zaczniemy gromadzić kolejne dane osobowe użytkownika, bądź też wykorzystamy te dane lub ujawnimy je do innych celów, uzyskamy od niego nową zgodę.

CZY UŻYTKOWNIK MUSI WYRAŻAĆ ZGODĘ NA WARUNKI OSÓB TRZECICH?

Nasza Polityka prywatności nie obejmuje produktów i usług oferowanych przez osoby trzecie. Produkty i usługi Xiaomi mogą zawierać produkty i usługi osób trzecich oraz łącza do witryn stron trzecich. Informacje o użytkowniku również mogą być gromadzone podczas korzystania z takich produktów lub usług. Dlatego też zdecydowanie zalecamy przeczytanie polityki prywatności osoby trzeciej po zapoznaniu się z naszą. Nie odpowiadamy i nie możemy nadzorować, w jaki sposób osoby trzecie wykorzystują gromadzone dane osobowe użytkownika. Nasza Polityka prywatności nie dotyczy witryn, do których prowadzą łącza w naszych usługach.

Podczas korzystania z określonych produktów obowiązujące następujące warunki i polityki prywatności osób trzecich:

PORTALE (FUNKCJE) SPOŁECZNOŚCIOWE I WIDGETY

W naszych witrynach stosowane są funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to” serwisu Facebook oraz widgety takie jak Udostępnij oraz interaktywne miniprogramy działające w naszej witrynie. Podczas korzystania z powyższych funkcji rejestrowane mogą być adresy IP komputerów oraz strony odwiedzane przez użytkownika w naszej witrynie. Poprawne działanie tych funkcji może również wymagać użycia plików cookie. Funkcje społecznościowe i widgety znajdują się na serwerach osób trzecich (firm zewnętrznych) lub na naszych stronach internetowych. Korzystanie przez użytkownika z tych funkcji podlega polityce prywatności spółki, która je oferuje.

POJEDYNCZE LOGOWANIE

W zależności od obszaru prawnego użytkownik może mieć możliwość logowania się na naszej stronie za pośrednictwem usługi Facebook Connect lub usługi innego dostawcy typu Open ID. Usługi te weryfikują tożsamość użytkownika, oferują możliwość udostępnienia nam określonych danych osobowych (np. imienia, nazwiska i adresu e-mail) w celu wstępnego wypełnienia formularza rejestracyjnego. Usługi, takie jak Facebook Connect, umożliwiają publikowanie informacji dotyczących działań użytkownika w naszym serwisie internetowym na swojej stronie profilowej. Informacje te mogą być następnie udostępniane innym osobom w sieci użytkownika.

KONTAKT Z NAMI

W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności bądź też pytań związanych z gromadzeniem, wykorzystywaniem lub ujawnianiem danych osobowych przez Xiaomi należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod poniższym adresem z dopiskiem „Polityka prywatności”.

Xiaomi Singapore Pte. Ltd.
20 Cross Street, China Court #02-12
Singapore 048422
Adres e-mail: privacy@xiaomi.com

Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z naszą Polityką prywatności!