Polityka prywatności

Nasza Polityka prywatności została zaktualizowana 25 maja 2018 roku. Nasza Polityka prywatności została całkowicie uaktualniona, dlatego od dziś niniejsza Polityka informuje, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe we wszystkich produktach i usługach Xiaomi, za wyjątkiem określonych produktów lub usług Xiaomi, dla których wskazano odrębne zasady.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności i kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań.

Nasze zobowiązania

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki spółka Xiaomi Inc. oraz jej podmioty stowarzyszone należące do grupy Xiaomi („Xiaomi”, „my” we wszystkich odmianach gramatycznych) gromadzą, wykorzystują, ujawniają, przetwarzają i chronią wszelkie informacje podane przez użytkowników podczas korzystania z produktów i usług na stronach www.mi.com, en.miui.com, account.xiaomi.com i z MIUI oraz zestawu aplikacji dla urządzeń mobilnych. Aby zobaczyć listę tych aplikacji, należy kliknąć tutaj. Jeśli poprosimy o podanie pewnych informacji, za pomocą których użytkownik może zostać zidentyfikowany podczas korzystania z produktów i usług Xiaomi, można mieć pewność, że będą one używane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i warunkami udostępnionymi użytkownikom.

Niniejszą Politykę prywatności stworzono z myślą o użytkownikach, dlatego tak ważne jest, by w pełni rozumieli oni nasze procedury gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, a także aby mieli całkowitą pewność, że sprawują pełną kontrolę nad danymi osobowymi przekazanymi Xiaomi.

W niniejszej Polityce prywatności przez „dane osobowe” rozumie się wszelkie informacje mogące służyć do zidentyfikowania konkretnej osoby, czy to na podstawie samych tych informacji, czy też połączonych z innymi danymi o użytkowniku, jakimi dysponuje Xiaomi. Takie dane osobowe mogą zawierać między innymi informacje, które nam dostarczasz lub przesyłasz, informacje o użytkowniku przypisywane przez nas, Twoje informacje finansowe, informacje społecznościowe, informacje dotyczące urządzenia lub karty sim, informacje lokalizacyjne, informacje dotyczące logowania.

Korzystając z produktów i usług Xiaomi, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował wszystkie postanowienia niniejszej Polityki prywatności, w tym wszelkie ewentualnie wprowadzane zmiany. Aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami, w tym z lokalnym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych (np. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w Unii Europejskiej), będziemy szukać uprzedniej wyraźnej zgody na dane przetwarzanie (np. automatyczny indywidualny proces podejmowania decyzji) specjalnych kategorii danych osobowych. np. automatyczny indywidualny proces podejmowania decyzji) specjalnych kategorii danych osobowych. Ponadto jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności, poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, poprzez postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również dokładamy wszelkich starań, aby nasi pracownicy również wywiązywali się z tych zobowiązań.

Jeśli korzystasz z naszych produktów i usług w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Xiaomi Singapore Pte. Sp. z o. o. będzie pełniło funkcję administratora danych i będzie odpowiedzialne za przetwarzanie danych. Dane kontaktowe Xiaomi Singapore Pte. Sp. z o. o. można znaleźć w sekcji "Kontakt".

Pragniemy tego, co najlepsze dla wszystkich naszych użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przedstawionych w niniejszej Polityce prywatności zasad przetwarzania danych należy kontaktować się z privacy@xiaomi.com, aby rozwiać nasuwające się wątpliwości. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.

TRUSTe

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących naszej Polityki lub praktyk w zakresie prywatności należy kontaktować się z nami pod adresem privacy@xiaomi.com. W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii ochrony danych osobowych lub ich wykorzystania, które nie zostały przez nas zadowalająco rozwiązane, należy skontaktować się z amerykańskim niezależnym podmiotem świadczącym usługi w zakresie rozstrzygania sporów (bezpłatnie), korzystając z adresu https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Jakie informacje są gromadzone i jak je wykorzystujemy

Rodzaje gromadzonych informacji

W celu świadczenia usług zwracamy się do użytkowników z prośbą o podanie niezbędnych do tego danych osobowych. Jeśli użytkownik nie poda swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić mu naszych produktów i usług.

Zbieramy tylko te dane, które są potrzebne do określonego i prawnie uzasadnionego celu oraz nie przetwarzamy ich w sposób niezgodny z tymi celem. Możemy gromadzić następujące rodzaje informacji (które mogą, choć nie muszą być danymi osobowymi):

Możemy również zbierać typy informacji, które nie są bezpośrednio lub pośrednio związane z użytkownikiem i które są gromadzone, anonimizowane lub poddane de-identyfikacji. Na przykład podczas korzystania z niektórych usług mogą być gromadzone dane o modelu urządzenia i numerze wersji systemu na urządzeniu mobilnym Xiaomi należącym do użytkownika. Informacje te są gromadzone w celu doskonalenia świadczonych usług.

W jaki sposób dane osobowe mogą być wykorzystywane

Dane osobowe są gromadzone w celu udostępniania użytkownikowi usług i produktów, a także przestrzegania przez nas odnośnych wymogów prawnych. Niniejszym użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i ujawnianie ich podmiotom stowarzyszonym (związanym z rynkiem telekomunikacyjnym, mediów społecznościowych, technologii i chmury), zewnętrznym usługodawcom (zdefiniowanym poniżej) do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do następujących celów:

Oto dodatkowe informacje o wykorzystywaniu danych użytkownika (które mogą zawierać dane osobowe):

Marketing bezpośredni

Pliki cookie i inne technologie

Komu udostępniamy dane użytkownika

Nie sprzedajemy żadnych danych osobowych osobom trzecim.

W niektórych przypadkach możemy ujawnić dane osobowe użytkownika osobom trzecim (zgodnie z opisem poniżej), aby oferować żądane produkty lub usługi.

Ujawnienie może nastąpić na prośbę zewnętrznych usługodawców lub podmiotów stowarzyszonych wymienionych w rozdziale poniżej. W każdym przypadku opisanym w niniejszym rozdziale można mieć pewność, że Xiaomi udostępnia dane osobowe wyłącznie za zgodą użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na zaangażowanie przez Xiaomi pod-przetwarzających w celu przetwarzania danych osobowych użytkownika. Użytkownik powinien być świadomy, że gdy Xiaomi w jakimkolwiek przypadku opisanym w niniejszym rozdziale udostępnia jego dane osobowe zewnętrznym usługodawcom, to na mocy zawartych z Xiaomi umów zobowiązuje osoby trzecie są zobowiązane do przestrzegania praktyk i obowiązków wynikających ze stosownych lokalnych przepisów o ochronie danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy są umownie zobowiązani przez Xiaomi do postępowania zgodnie ze standardami poufności obowiązującymi w kraju użytkownika.

Udostępniania informacji naszej grupie oraz zewnętrznym dostawcom usług

W celu sprawnego realizowania działań biznesowych związanych z dostarczaniem użytkownikowi pełnowartościowych produktów i usług możemy niekiedy ujawniać dane osobowe użytkownika podmiotom stowarzyszonym Xiaomi (związanym z rynkiem telekomunikacyjnym, mediów społecznościowych, technologii i chmury) lub zewnętrznym usługodawcom, takim jak domy wysyłkowe, dostawcy towarów lub usług, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, centra danych, magazyny danych, firmy obsługujące klientów, firmy świadczące usługi reklamowe i marketingowe. Tego rodzaju zewnętrzni usługodawcy mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika w imieniu Xiaomi lub w jednym z celów wymienionych powyżej. Podczas korzystania z niektórych aplikacji mobilnych na naszym urządzeniu możemy udostępniać adres IP osobom trzecim, aby świadczyć żądane przez użytkownika usługi. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z udostępniania nam tych informacji, może się z nami skontaktować pod adresem privacy@xiaomi.com.

Udostępnianie informacji firmom należącym do naszego ekosystemu

Xiaomi współpracuje z grupą sprawdzonych firm, które wspólnie tworzą ekosystem Mi. Firmy wchodzące w skład ekosystemu Mi to niezależne podmioty, które spółka Xiaomi wspiera (także finansowo). To prawdziwi eksperci w swoich dziedzinach. Xiaomi może ujawniać dane osobowe użytkownika firmom wchodzącym w skład ekosystemu Mi, aby oferować i doskonalić atrakcyjne produkty i usługi (obejmujące sprzęt i oprogramowanie) należące do firm ekosystemu Mi. Xiaomi może ujawniać dane osobowe użytkownika firmom wchodzącym w skład ekosystemu Mi, aby oferować i doskonalić atrakcyjne produkty i usługi (obejmujące sprzęt i oprogramowanie) należące do firm ekosystemu Mi. Firmy ekosystemu Mi mogą także udostępniać Xiaomi dane związane z produktami i usługami pod marką Xiaomi, aby oferować sprzęt i usługi programistyczne oraz doskonalić funkcje i doświadczenia użytkownika. Xiaomi podejmie wszystkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie udostępniania informacji, włączając, lecz nie ograniczając wyłącznie do szyfrowania danych osobowych użytkownika. W przypadku fuzji, nabycia lub sprzedaży całości lub części aktywów Xiaomi użytkownik zostanie o tym poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez dobrze widoczną informację opublikowaną w naszej witrynie. Powiadomienie będzie informować o wszelkich zmianach w strukturze właścicielskiej i o sposobach korzystania z danych osobowych użytkowników oraz o możliwościach dysponowania przez nich swoimi danymi osobowymi.

Udostępnianie danych innym podmiotom

W określonych sytuacjach firma Xiaomi może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych ze względu na obowiązujące prawo.

Informacje niewymagające wyrażenia zgody

Ochrona danych

Środki bezpieczeństwa stosowane przez Xiaomi

Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. W celu zapobiegania dostępowi do informacji bez upoważnienia, ich ujawnianiu lub podobnym zagrożeniom wdrożyliśmy stosowne procedury fizyczne, elektroniczne i zarządzania, aby chronić i zabezpieczać informacje gromadzone na urządzeniu mobilnym i witrynach Xiaomi. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika.

Przykładowo użytkownik może wybrać dwuetapowy proces weryfikacji zwiększający poziom bezpieczeństwa podczas uzyskiwania dostępu do konta Mi Account. Gdy użytkownik przesyła dane z urządzenia Xiaomi do naszego serwera (lub odwrotnie), sprawdzamy, czy są one zaszyfrowane za pomocą technologii SSL (Secure Sockets Layer) oraz innych algorytmów.

Wszystkie dane osobowe użytkownika przechowywane są na bezpiecznych serwerach, chronionych w kontrolowanych obiektach. Klasyfikujemy dane osobowe użytkownika na podstawie ważności i czułości oraz upewniamy się, że mają one najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dbamy o to, aby nasi pracownicy i dostawcy usług zewnętrznych, którzy uzyskują dostęp do informacji, aby pomóc w dostarczaniu naszych produktów i usług użytkownikom, podlegali ścisłym zobowiązaniom w zakresie poufności kontraktów i mogą oni zostać pouczeni lub zwolnieni, jeśli nie spełnią tych zobowiązań. Mamy również specjalną kontrolę dostępu do przechowywania danych w chmurze. Podsumowując, regularnie sprawdzamy nasze praktyki zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym również fizyczne środki bezpieczeństwa, w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem i użyciem.

Podejmiemy wszystkie praktyczne kroki, aby zabezpieczyć dane osobowe użytkownika. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z Internetu nie jest całkowicie bezpieczne, z tego powodu nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa ani integralności jakichkolwiek danych osobowych, które są przekazywane od użytkownika lub użytkownikowi przez Internet.

Będziemy zajmować się każdym naruszeniem danych osobowych, powiadamiając o naruszeniu odpowiedni organ nadzorczy lub w pewnych okolicznościach powiadamiając o naruszeniu danych osobowych osoby, których dane dotyczą, przestrzegając obowiązujących przepisów, w tym lokalnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych.

Co może zrobić użytkownik

Zasady przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia celu, dla którego zostały zgromadzone, lub zgodnie z wymogami lub zezwoleniami obowiązującego prawa. Przestaniemy przechowywać dane osobowe lub usuniemy możliwości, za pomocą których dane osobowe mogą zostać powiązane z osobami fizycznymi, jak tylko rozsądnie będzie przyjąć, że do celu, w jakim zostały zebrane te dane osobowe, zatrzymanie danych osobowych nie jest już wymagane. Jeżeli dalsze przetwarzanie ma na celu archiwizację w interesie publicznym, naukowym lub historycznych celach badawczych lub celach statystycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dane mogą być dalej przechowywane przez Xiaomi, nawet jeśli dalsze przetwarzanie jest niezgodne z pierwotnymi celami.

Dostęp do innych funkcji urządzenia

Nasze aplikacje mogą wymagać dostępu do niektórych funkcji urządzenia, takich jak połączenie wiadomości e-mail do kontaktów, wiadomości SMS i stanu sieci Wi-Fi, a także innych funkcji. Informacje te są używane, aby umożliwić uruchamianie aplikacji na urządzeniu i umożliwić interakcję z aplikacjami. W dowolnym momencie możesz zmienić uprawnienia, wyłączając je na poziomie urządzenia lub kontaktując się z nami pod adresem privacy@xiaomi.com.

Użytkownik ma pełną kontrolę nad swoimi danymi

Zarządzanie ustawieniami

Xiaomi zdaje sobie sprawę z tego, że obawy o prywatność różnią się w zależności od osoby. Dlatego podajemy przykłady sposobów, w jakie Xiaomi udostępnia użytkownikowi możliwość ograniczenia gromadzenia, używania, ujawniania lub przetwarzania danych osobowych i kontrolowania twoich ustawień prywatności:

Możesz uzyskać więcej informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa urządzenia również w Centrum bezpieczeństwa MIUI.

Jeśli Użytkownik wcześniej wyraził zgodę na wykorzystanie przez nas danych osobowych w wyżej wymienionych celach, może zmienić zdanie w dowolnym momencie, pisząc lub wysyłając e-mail na adres privacy@xiaomi.com.

Dostęp, aktualizacja, poprawa, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych użytkownika

Wycofanie zgody

Przenoszenie danych osobowych poza obszar prawny użytkownika

W zakresie, w jakim może zajść potrzeba przeniesienia danych osobowych poza jurysdykcję użytkownika, czy to do naszych firm stowarzyszonych (będących w branży komunikacyjnej, mediów społecznościowych, technologii i chmury) lub do zewnętrznych dostawców usług, zrobimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności zapewniamy, że wszystkie transfery będą zgodne z obowiązującymi lokalnymi przepisami o ochronie danych poprzez wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń. Użytkownik będzie mieć prawo do otrzymania informacji o podjętych przez Xiaomi zabezpieczeniach w związku z przekazaniem danych osobowych.

Xiaomi to firma z siedzibą główną w Chinach, działająca globalnie. W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, możemy przekazać dane osobowe użytkownika do dowolnej filii grupy Xiaomi na całym świecie podczas przetwarzania tych informacji w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Możemy również przekazać dane osobowe użytkownika naszym zewnętrznym usługodawcom, którzy mogą znajdować się w kraju lub poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Ilekroć Xiaomi udostępnia dane osobowe pochodzące z EOG stronom trzecim, które mogą być lub nie są podmiotami Xiaomi poza EOG, zrobi to na podstawie standardowych klauzul umownych UE lub wszelkich innych zabezpieczeń przewidzianych w ROD.

Xiaomi może korzystać z urządzeń zagranicznych obsługiwanych i kontrolowanych przez Xiaomi w celu przetwarzania lub tworzenia kopii zapasowych danych osobowych. Obecnie Xiaomi ma centra danych w Pekinie, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Rosji i Singapurze. W tych jurysdykcjach zamorskich mogą obowiązywać lub nie przepisy dotyczące ochrony danych, które są zasadniczo podobne do przepisów obowiązujących w jurysdykcji krajowej. Użytkownik zrozumiał, że ryzyko wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych jest inne i możemy przekazywać i przechowywać dane osobowe w naszych zagranicznych zakładach. Nie wpływa to jednak na żadne zobowiązania dotyczące ochrony danych osobowych użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności.

Różne

Małoletni

Prawo pierwszeństwa

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na obowiązujące Umowy użytkownika, w przypadku niezgodności między takimi Umowami użytkownika a niniejszą Polityką prywatności, takie Umowy użytkownika będą miały pierwszeństwo.

Aktualizacje Polityki prywatności

Regularnie sprawdzamy naszą Politykę prywatności i możemy aktualizować tę politykę prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących informacji. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany do naszej Polityki prywatności, powiadomimy o tym pocztą elektroniczną (wysłaną na adres e-mail podany na koncie użytkownika) lub opublikujemy zmiany we wszystkich witrynach Xiaomi lub za pośrednictwem naszych urządzeń mobilnych, aby użytkownik był świadomy jakie informacje zbieramy i jak ich używamy. Takie zmiany w naszej Polityce prywatności obowiązują od daty wejścia w życie określonej w ogłoszeniu lub na stronie internetowej. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności. Dalsze korzystanie z produktów i usług na stronach internetowych, telefonach komórkowych i / lub dowolnym innym urządzeniu będzie traktowane jako akceptacja zaktualizowanej Polityki prywatności. Będziemy dążyć do uzyskania nowej zgody użytkownika, zanim zbierzemy więcej danych osobowych lub gdy będziemy chcieli wykorzystać lub ujawnić dane osobowe użytkownika do nowych celów.

Czy użytkownik musi wyrażać zgodę na warunki stron trzecich?

Nasza Polityka Prywatności nie dotyczy produktów i usług oferowanych przez strony trzecie. Produkty i usługi Xiaomi mogą obejmować produkty, usługi stron trzecich oraz linki do stron internetowych stron trzecich. Podczas korzystania z takich produktów lub usług, mogą one również zbierać informacje o użytkowniku. Podczas korzystania z takich produktów lub usług, mogą one również zbierać informacje o użytkowniku. Z tego powodu zalecamy przeczytać Politykę prywatności strony trzeciej, tak jak naszą. Nie ponosimy odpowiedzialności za i nie możemy kontrolować, w jaki sposób strony trzecie wykorzystują dane osobowe, które od zbierają od użytkownika. Nasza Polityka prywatności nie dotyczy innych witryn powiązanych z naszymi usługami.

Podczas korzystania z określonych produktów obowiązujące następujące warunki i polityki prywatności osób trzecich:

Portale (funkcje) społecznościowe i widżety

W naszych witrynach stosowane są funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to” serwisu Facebook oraz widgety takie jak Udostępnij oraz interaktywne miniprogramy działające w naszej witrynie. Podczas korzystania z powyższych funkcji rejestrowane mogą być adresy IP komputerów oraz strony odwiedzane przez użytkownika w naszej witrynie. Poprawne działanie tych funkcji może również wymagać użycia plików cookie. Funkcje społecznościowe i widgety znajdują się na serwerach osób trzecich (firm zewnętrznych) lub na naszych stronach internetowych. Korzystanie przez użytkownika z tych funkcji podlega polityce prywatności spółki, która je oferuje.

Pojedyncze logowanie

W zależności od obszaru prawnego użytkownik może mieć możliwość logowania się na naszej stronie za pośrednictwem usługi Facebook Connect lub usługi innego dostawcy typu Open ID. Usługi te weryfikują tożsamość użytkownika, oferują możliwość udostępnienia nam określonych danych osobowych (np. imienia, nazwiska i adresu e-mail) w celu wstępnego wypełnienia formularza rejestracyjnego. Usługi, takie jak Facebook Connect, umożliwiają publikowanie informacji dotyczących działań użytkownika w naszym serwisie internetowym na swojej stronie profilowej. Informacje te mogą być następnie udostępniane innym osobom w sieci użytkownika.

O naszym systematycznym podejściu do zarządzania danymi osobowymi użytkownika

Jeśli dane użytkownika są chronione rozporządzeniem RODO, Xiaomi zapewni systematyczne podejście w zarządzaniu danymi osobowymi użytkownika, angażując naszych pracowników, zarządzając procesami i systemami informacyjnymi metodą opartą na zarządzaniu ryzykiem. W zgodzie z RODO, podjęliśmy w Xiaomi następujące kroki: (1) ustanowiliśmy Inspektora ochrony danych (DPO), który odpowiada za ochronę danych (kontakt do DPO - dpp@xiaomi.com); (2) ustanowiliśmy procedury takie jak ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA).

Nasze dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności bądź też pytań związanych z gromadzeniem, wykorzystywaniem lub ujawnianiem danych osobowych przez Xiaomi należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod poniższym adresem z dopiskiem „Polityka prywatności”:

Xiaomi Singapore Pte. Sp. z o. o.
20 Cross Street, China Court #02-12
Singapur 048422
E-mail: privacy@xiaomi.com

Dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG):
Xiaomi Technology Spain, S.L.
C/. Orense N.º 70-Ofic. 8º Dcha, 28020 Madryt

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zrozumienie naszej Polityki prywatności!

Co się zmieniło dla użytkownika

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w naszej "Polityce Prywatności", w tym: